Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania informacji o Tobie, w tym danych osobowych oraz plików cookies, czyli ciasteczek.

1. Informacje ogólne

 • Niniejsza polityka dotyczy Strony internetowej, działającej pod adresem url: pompy-ciepla.expertteam.pl
 • Operatorem strony internetowej i administratorem danych osobowych jest: Expert team, ul. Bema 2, 08-103 Nowe Iganie, Polska
 • Adres e-mailowy kontaktowy operatora: biuro@expertteam.pl
 • Operator jest administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie na stronie internetowej.
 • Strona internetowa wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 • Prowadzenie biuletynu
 • Prowadzenie rozmów na czacie online
 • Obsługa zapytań za pośrednictwem formularza
 • Prezentacja oferty lub informacji
 • Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 • Poprzez dane wprowadzone dobrowolnie w formularzach, które są wprowadzane do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych (tzw.)

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 • Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są zabezpieczone w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania wprowadzane na stronie internetowej są szyfrowane na komputerze użytkownika i mogą być odczytane tylko na serwerze docelowym.

3. Hosting

 • Strona internetowa jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerze operatora: zenbox.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 • W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • operatorzy płatności
 • operatorzy rozwiązań w zakresie czatów online
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy wykorzystują dane do realizacji celu strony internetowej
 • firmy świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora
 • Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej niż jest to niezbędne do wykonania związanych z nimi czynności określonych w odrębnych przepisach (np. dotyczących księgowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż 3 lata.
 • Mają Państwo prawo żądać od Administratora:
 • dostęp do swoich danych osobowych,
 • sprostowanie ich,
 • skreślenie,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • i przenoszenia danych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo do sprzeciwu może nie zostać zrealizowane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania Pani/Pana interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Na czynności Administratora przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do funkcjonowania Serwisu.
 • W stosunku do Państwa mogą być podejmowane działania polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 • Dane osobowe są przekazywane z państw trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że wysyłamy je poza obszar Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, jeśli zostały podane.
 • Strona może zapisać informacje o parametrach połączenia (znacznik czasu, adres IP).
 • Serwis, w niektórych przypadkach, może zapisać informacje ułatwiające powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim przypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu realizacji zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza wyraźnie informuje, do czego służy.

6. Logi administratora

 • Informacje o zachowaniu użytkowników na stronie internetowej mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane do administrowania stroną internetową.

7. Odpowiednie techniki marketingowe

 • Operator korzysta z analizy statystycznej ruchu na stronie internetowej poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje operatorowi tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies za pomocą

8. Informacja o plikach cookies

 • Strona wykorzystuje pliki cookies.
 • Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • osiągnięcie celów określonych powyżej w części "Ważne techniki marketingowe";
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy stron internetowych mogą zmienić ustawienia w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookies.Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez podmioty współpracujące z operatorem Serwisu, w szczególności następujące firmy: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies - jak w praktyce wyrażać i wycofywać zgodę?

 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.
 • Aby zarządzać ustawieniami plików cookies, wybierz z poniższej listy przeglądarkę internetową, z której korzystasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 • Urządzenia mobilne:
Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 13 sierpnia 2021 r.

Wróć do strony z formularzem